Meteora ManastıralarıMeteora ManastıralarıMeteora Manastıraları
FOTOĞRAF GALERİSİ 360° Sanal tur Meteora Manastıraları

Meteora Manastıraları

Bu kayalarda birçok ruhsal dinginlik ve huzur arayan ve kendini mükemmel bir hristiyan olmaya adamış kişiler sığınak buldu.

Kayaların ne zamandan beri iskân edildiği bilinmiyor. Bulunan el yazmalarına göre manastır hayatı organize edildikten sonra ortaya çıkmış. Başlangıçta keşişler tek başlarına küçük kiliselerde sadece kendi kurtuluşları için değil, tüm insanların kurtuluşu için dua ediyorlardı. Bizantiyologlara göre ilk keşişler ilk binyılın sonlarına doğru kayalarda iskan etmeye basşlamışlardır.

Burada iskan eden ilk keşiş olarak 950-970 yılları arasında Ayio Pnevma (Kutsal Ruh) manastırını inşa eden Varnavas olarak biliniyor. Bundan sonra Giritli Andronikos 11.yy'ın başlarında MEtemorfosi manastırı eder. Daha sonra 1150-1160 yılları arasında da Stayi veya Dupyani manastırı kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen manastırların dışında başka keşişler de Dupyani kayasına, Ayio Pnevma ve Sourliotis kayasına çeşitli mağaralara manastırlar kurmuştur. 12. yüzyılın başında Meteora'da Theotokos manastırı merkezi olarak "Kyriako" veya "Protato" adında küçük bir keşiş topluluğu kurulmuştur. Bu kilise Doupiani kayasının güneyinde, günümüze kadar korunur. Burda keşişler Tanrı'ya dualarını birleştirmek için ve manastırların problemlerini tartışmak için bir araya geliyorlardı.